Предай нататък!


Да дариш усмивка е наистина лесно

Особено когато имаш цялото внимание и любов на близките и приятелите си. Няма по-добър момент от сватбения ви ден, за да ги заразите с вашата семейна кауза.

Заедно с вашите любими хора можете да спасите гората, да нахраните животните в приют, да дарите храна на нуждаещите се, да подарите играчка или книжка на две любопитни и жадни за любов и знание детски очи. Да съберете средства за лечение.

Все повече неправителствени организации в страната са готови да помогнат на бъдещите семейства с идеи и посоки, в които да насочат добрата си енергия и воля в сватбения ден.

Една от тях е Фондация „За нашите деца“.

Чрез фондацията и техния Център за обществена подкрепа „Св. София“ вие можете да помогнете за сбъдването на стотици мечти на деца, копнеещи за щастие у дома, в своето любящо семейство! Според данни на организацията днес приблизително 1700 деца в България се отглеждат в институции, а над 800 от тях са на възраст под 3 години. „Тези деца прекарват своето детство в самота, изолация и лишени от майчина прегръдка. Почти всички изостават в своето физическо и психическо развитие поради липсата на развиващи грижи и топлината на семейната среда. Тези деца израстват лишени от правото си да бъдат обичани и специални за някого.“

Именно за това една от основните мисии на центъра за обществена подкрепа е да запази целостта на биологичното семейство, да предотврати раздялата на новородени от техните семейства. Екипът на центъра оказва емоционална, психологическа, социална и материална подкрепа на семействата в трудност. А вие и вашите гости можете да станете част от тази мисия. И от много други, разбира се!

Наистина е лесно!

Точно затова и сватбената благотворителност става все по-популярна.

Изберете кауза. Потърсете информация от организации с подобна мисия за това как точно можете да помогнете. Инфрмирайте гостите си в поканата или в сватбения уебсайт и оставете добрите намерения да ги заразят.